Adi Ortaklık Başvurusu

Kişinin kimlik bilgisini içerir.

Başvuru Sahibinin Temsil Yetkilisine İlişkin Bilgiler

LOKAL DOĞRUDAN DERNEK YÖNETİMİNCE İŞLETİLİYOR
LOKAL İŞLETMESİ İÇİN MÜSTECİR TAYİN EDİLMİŞTİR – MÜSTECİR GERÇEK KİŞİDİR
LOKAL İŞLETMESİ İÇİN MÜSTECİR TAYİN EDİLMİŞTİR – MÜSTECİR TÜZEL KİŞİDİR

Kişinin adli sicil bilgisini içerir.

Adi Ortaklı Kişiliğin En Yüksek Karar Organı Üyelerinin Adli Sicil Bilgileri İçerir.

TC Kimlik No Pasaport Adı ve Soyadı Düzenleyen Makam Düzenleme Tarihi Belge No İşlemler

Satış yeri bilgisi içerir.


Vergi kaydına ilişkin bilgiler içerir

Satıcı mahal ve ön izin bilgisi içerir

Ön izin belgesine ilişkin bilgileri içerir.

 
Dosya Seçiniz Değiştir Kaldır