Tüzel Kişi Başvurusu

Kişinin kimlik bilgisini içerir.

Tüzel kişi bilgisini içerir.

 
Dosya Seçiniz Değiştir Kaldır

Kişinin adli sicil bilgisini içerir.

Tüzel Kişiliğin En Yüksek Karar Organı Üyelerinin Adli Sicil Bilgileri İçerir.

TC Kimlik No Pasaport Adı ve Soyadı Düzenleyen Makam Düzenleme Tarihi Belge No İşlemler

Satış yeri bilgisi içerir.


Vergi kaydına ilişkin bilgiler içerir

Satıcı mahal ve ön izin bilgisi içerir

Ön izin belgesine ilişkin bilgileri içerir.

 
Dosya Seçiniz Değiştir Kaldır