Gerçek Kişi Başvurusu

Kişinin kimlik bilgisini içerir.

Kişinin adli sicil bilgisini içerir.

Satış yeri bilgisi içerir.


Vergi kaydına ilişkin bilgiler içerir

Satıcı yapılacak mahale ilişkin bilgileri içerir.

Ön izin belgesine ilişkin bilgileri içerir.

 
Dosya Seçiniz Değiştir Kaldır